Informații privind externarea

 

Medicul curant stabileste externarea pacientului in urmatoarele situatii:

- la finalizarea cazului/serviciului;

- in situatia transferului intr-o alta unitate sanitara:

- in caz de deces.

 

Furnizand servicii de spitalizare de zi, pacientul paraseste unitatea zilnic, dupa finalizarea procedurilor, urmand sa revina in ziua sau zilele urmatoare, conform recomandarilor medicale.

- concediul medical completat de catre medicul curant  conform legislatiei in vigoare;

- bilet de externare;

- scrisoare medicala;

- rezultatele investigatiilor paraclinice in copie sau original in functie de caz;

- referate medicale catre serviciile de expertiza a muncii (dupa caz);

- bilete de trimitere catre alte specialitati;

- adeverinta medicala;

- prescriptia electronica printata;

- recomandare privind acordarea de dispozitive medicale;

- recomandare privind acordarea de ingrijiri medicale / paliative la domiciliu;

- bilet de trimitere catre o alta unitate medicala;

Dupa inmanarea documentelor, pacientul  paraseste spitalul si revine, conform programarii. Biletul de externare se va întocmi la externare, in 2 exemplare :

- in caz de transfer se va inmana pacientului, respectiv apartinatorilor, in momentul externarii; In cazul in care pacientul nu se poate deplasa singur este insotit pana la iesirea din spital de  un  cadru medical.