Informații privind internarea

Pacientul se prezintă la registratura Centrului Medical cu urmatoarele documente:

 1. Act de identitate;
  1. Bilet de internare din ambulatoriu;
  2. Dovada calității de asigurat, cu unul dintre documentele urmatoare, în funcție de categoria în care se încadreaza: adeverință salariat / ultimul cupon de pensie / adeverință șomer / adeverință student /  adeverință coasigurat – eliberată de CAS (pentru cei care nu au card de sănătate) / adeverință de la Agenția județeană pentru plăți și inspecție socială (pentru cei cu ajutor social) / adeverință “asigurat fără plata contribuției” eliberată de CAS Dolj pe perioada in care pacientul  beneficiaza de tratament in cadrul  Programului Național de Sănătate;
  3. Cardul de sănătate sau Adeverința înlocuitoare a cardului de sănătate

 

Dupa prezentare, personalul de la registratura identifica pacientul dupa actul de identitate, il indruma catre cabinetul de consultatii unde este consultat de catre medicul specialist care, în funcție de ceea ce identifică clinic și paraclinic, din documentele prezentate (rezultate investigatii), stabilește conduita ulterioară: tratamentul în regim ambulatoriu sau spitalizare de zi;

 

PACIENTI LUATI ÎN EVIDENȚĂ

Prezentarea pentru controlul periodic în ambulator sau pentru internare, se face pe bază de PROGRAMARE. La fiecare prezentare, va adresați personalului de la Recepție cu următoarele documente:

1. Act de identitate;

2. Dovada calității de asigurat;

3. Biletul de programare;

4. Biletul de internare de la medicul specialist sau scrisoarea medicala cu recomandarea de

internare (exceptie pacientii cu afectiuni oncologice si oncohematologice care se prezinta

pentru chimioterapie si/sau monitorizare);

5. Cardul de sănătate sau Adeverința înlocuitoare a cardului de sănătate.

 

CRITERII DE INTERNARE

 1. Pacienţi care necesită supraveghere medicală ;
 2. Internări pentru confirmarea unui diagnostic care nu poate fi stabilit în ambulatoriu;
 3. Pacienţi la care tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau monitorizat în ambulatoriu;
 1. Pentru evaluarea stării de sănătate (monitorizare).