Concursuri de angajare

Centrul de Oncologie „Sf Nectarie”

CONDIŢII DE PARTICIPARE ŞI ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII  SPECIFICE DE PARTICIPARE

 1. ASISTENT MEDICAL GENERALIST:

* Studii superioare sau studii medii de specialitate;

* Diplomă de licenţă sau diploma absolvire;

* Diplomă de bacalaureat;

 1. MEDIC SPECIALIST BOLI INFECTIOASE:

* Studii superioare (medic specialist primar);

* Diplomă de medic specialist

 1. RESPONSABIL MANAGEMENTUL CALITATII:

* Studii superioare (economist, jurist, medic)

* Diplomă de licenţă;

Curs Managementul Calitatii la SNSPMS;

Data limita a inscrierii: 15.03.2018

Data evaluarii: 20.03.2018

Evaluarea candidatilor va consta intr-o proba practica si una teoretica: test grila.

 • Persoanele interesate sunt rugate sa trimita CV pe adresa de email: office@centruldeoncologie.ro

Un mediu de lucru placut si confortabil – vedeti si pagina noastra de internet: www.centruldeoncologie.ro – unde gasiti localizarea exacta a clinicii și programul actual.

Program de lucru

Centrul de Oncologie “Sf. Nectarie”

Luni: 8:00-20:00

Marți: 8:00-20:00

Miercuri: 8:00-20:00

Joi: 8:00-20:00

Vineri: 8:00-20:00

Sâmbătă: Închis

Duminică: Închis

Pentru întrebări sau sugestii ne puteți scrie aici:

 

13 + 15 =

Pentru întrebări sau sugestii ne puteți scrie aici: